Print

Wijziging Vlaams personeelsstatuut: overdracht personeel provincies

Op 18 november 2016 besliste de Vlaamse Regering dat de provincies niet langer taken of dienstverlening ontplooien op het vlak van de zogenaamde culturele en persoonsgebonden aangelegenheden. Dit betekent dat provinciaal personeel geïntegreerd wordt in ofwel de diensten van de Vlaamse overheid ofwel de lokale besturen. 

In het kader van de afslanking van de provincies wijzigde de Vlaamse Regering daarom op 19 mei 2017 principieel het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006. Dit statuut bepaalt onder andere de inschalingsmodaliteiten voor de personeelsleden van de provincies die overgeheveld worden naar de diensten van de Vlaamse overheid. Het wijzigingsbesluit wordt nu verder geagendeerd voor onderhandelingen met de sociale partners, nadien wordt advies ingewonnen bij de Raad van State. 

Vragen over de overdracht van personeel van de provincie naar het Vlaamse niveau?