Print

Wijziging adoptieverlof

Publicatiedatum
dinsdag 5 februari 2019

Op 26 september 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof. Deze wet wijzigt de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 op de volgende punten:

De regels inzake adoptieverlof worden als volgt versoepeld/uitgebreid:

  • het huidige verschil tussen kinderen jonger of ouder dan 3 jaar verdwijnt. Hierdoor heeft een werknemer dat een minderjarig kind adopteert sowieso recht op 6 weken adoptieverlof;
  • vanaf 1 januari 2019 wordt het recht op adoptieverlof stelselmatig opgetrokken. Vanaf 1 januari 2027 zal een personeelslid hierdoor recht hebben op maximaal 11 weken adoptieverlof (tegen 2027 zal er een adoptieverlof van 17 weken zijn, waarvan twee keer 6 weken op te nemen door beide adoptieouders afzonderlijk en dan nog 5 weken die onderling te verdelen zijn);
  • er worden twee bijkomende weken adoptieverlof toegekend indien een werknemer tezelfdertijd meerdere kinderen adopteert.

Deze regeling is enkel van toepassing op het contractueel personeel.