Wegwerken gevolgen tijdelijke werkloosheid personeel lokale besturen

Publicatiedatum
vrijdag 4 december 2020

De Vlaamse Regering nam op 18 september 2020 principieel een besluit over het wegwerken van de gevolgen van tijdelijke werkloosheid voor contractanten van lokale en regionale besturen als gevolg van de COVID-19-pandemie. Een tweede principiële goedkeuring van het besluit staat eerstdaags op de agenda van de Vlaamse Regering met het oog op advies van de Raad van State.

Maar, gezien de hoogdringendheid en om onnodige herberekeningen achteraf te vermijden, stuurde het Agentschap Binnenlands Bestuur op 3 december reeds de onderstaande informatie aan de betrokken besturen:

  • de periodes die de RVA erkent als technische werkloosheid omwille van overmacht door COVID-19 tellen, voor de personeelsleden die in het stelsel werden geplaatst, mee voor de berekening van hun administratieve en geldelijke anciënniteiten;
  • die periodes tellen ook mee voor de berekening van de eindejaarstoelage en de jaarlijkse vakantiedagen van die personeelsleden;
  • het tijdelijke corona-ouderschapsverlof wordt gelijkgesteld met het gewone ouderschapsverlof.

Nog vragen? Neem dan zeker contact met ons op!