Waarom meer werk verzetten dan nodig? Meld enkel wat moet in het Loket voor Lokale Besturen!

Publicatiedatum
maandag 23 januari 2023

Lokale besturen zijn verplicht om bepaalde documenten te melden, zoals besluitenlijsten van de gemeenteraad en van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf, reglementen en verordeningen, rechtspositieregelingen, enzovoort. 

Maar sommige besturen melden ook documenten waarvoor er geen meldingsplicht bestaat, zoals besluitenlijsten van het college of van de burgemeester, notulen van de gemeenteraad, agenda’s van de gemeenteraad en besluitenlijsten van het vast bureau.

Die extra werklast kan je worden bespaard. Meld enkel wat moet, niet meer dan dat, en maak zo je werkdag iets lichter!

Bekijk het gedetailleerd overzicht van alle meldingsplichtige documenten om te weten wat je al dan niet moet melden.