Voorwaarden vastgesteld voor digitaal of hybride vergaderen bij organen van de lokale besturen

Publicatiedatum
maandag 13 september 2021

De Vlaamse Regering hechtte op 10 september 2021 haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering (BVR) over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen. Dit na adviezen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en de Raad van State. Dit BVR stelt de voorwaarden vast die de organen van lokale besturen moeten respecteren als ze beslissen om op digitale of hybride wijze te vergaderen.