Voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur principieel goedgekeurd

Publicatiedatum
vrijdag 24 februari 2017

De Vlaamse Regering keurde vandaag het voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur de eerste keer principieel goed. Dit voorontwerp van decreet en de bijbehorende memorie van toelichting kan je hier raadplegen.

Als je hierover vragen hebt, kan je die stellen via decreetlokaalbestuur@kb.vlaanderen.be.