Print

Vlaamse Regering verleent projectsubsidie aan VVSG voor Labo Regiovorming

Publicatiedatum
maandag 7 december 2020

Op 4 december 2020 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed waarmee zij de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een projectsubsidie toekent voor de realisatie van een Labo Regiovorming.

De Vlaamse Regering zet in op regiovorming die van onderuit wordt opgebouwd en wordt gedragen door de lokale besturen. Op 9 oktober 2020 keurde zij een kadernota over regiovorming goed. De nota bevat de visie van de Vlaamse Regering en het kader voor de verdere aanpak tijdens deze regeerperiode.

In dit kader verleent de Vlaamse Regering de VVSG nu een projectsubsidie van 897.000 euro voor de oprichting van een Labo Regiovorming. De VVSG diende daarvoor een projectaanvraag in. De subsidie heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. Zij wordt specifiek toegekend voor de uitbetaling van de personeels- en werkingskosten die betrekking hebben op het project zoals omschreven in de projectaanvraag.

Bekijk de beslissing van de Vlaamse Regering