Vlaamse Regering verdeelt Vlaanderen in 15 referentieregio’s, Limburg blijft 1 regio

Publicatiedatum
maandag 7 februari 2022

Op 4 februari 2022 besliste de Vlaamse Regering definitief over de indeling van Vlaanderen in 15 referentieregio’s. De referentieregio’s worden het afstemmingsniveau voor alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking in Vlaanderen. De 42 gemeenten van de provincie Limburg zullen behoren tot 1 referentieregio. Daarnaast heeft de Vlaamse Regering 3 subregio’s afgebakend in Limburg.

Heb je nog vragen over regiovorming? Bekijk de veelgestelde vragen of contacteer ons via regiovorming@vlaanderen.be.