Vlaamse Regering legt voorwaarden digitaal of hybride vergaderen vast voor de organen van de provincies

Publicatiedatum
vrijdag 2 september 2022

De Vlaamse Regering hechtte vandaag haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering (BVR) over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de provincies. Dit na advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en de Raad van State.

Dit besluit stelt de voorwaarden vast die de organen van de provincies moeten respecteren als ze beslissen om op digitale of hybride wijze te vergaderen. De vergaderingen van de provincieraad zijn in principe nog altijd fysiek en kunnen enkel digitaal of hybride doorgaan onder de uitzonderlijke omstandigheden vermeld in het huishoudelijk reglement. De vergaderingen van de provincieraadscommissie en de deputatie kunnen digitaal of hybride plaatsvinden als dit in het huishoudelijk reglement is opgenomen.