Vlaamse Regering keurt wijzigingen aan kiesdecreten definitief goed

Publicatiedatum
maandag 20 maart 2017

Op 17 maart 2017 verleende de Vlaamse Regering zijn definitieve goedkeuring aan het ontwerp van decreet dat vier decreten wijzigt die invloed hebben op de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen in 2018:

  • het Provinciedecreet;
  • het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet;
  • het Digitaal Kiesdecreet;
  • het Decreet over de organisatie van de Vlaamse bestuursrechtscolleges.

Het ontwerpdecreet houdt rekening met verbetersuggesties uit het evaluatierapport van de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012. Het heeft als doel de lokale en provinciale verkiezingen in 2018 vlot en efficiƫnt te laten verlopen.

Op 25 november 2016 keurde de Vlaamse Regering al het ontwerp van bijzonder decreet, dat de aantallen provincieraadsleden halveert en het systeem van de lijstenverbinding (apparentering) afschaft, definitief goed.

Beide ontwerpdecreten gaan nu naar het Vlaams Parlement voor verdere bespreking en goedkeuring.