Print

Vlaamse Regering keurt nieuwe krachtlijnen fusies goed

Publicatiedatum
zondag 12 juli 2020

Op 10 juli 2020 keurde de Vlaamse Regering de krachtlijnen goed (pdf) die verdere fusies tussen gemeenten moet stimuleren. De Vlaamse regering wil zo het debat over schaalgrootte definitief in het centrum van het bestuurlijk debat plaatsen.

De Vlaamse Regering stimuleert deze fusies via verschillende maatregelen:

  1. Tijdelijke verhoging van het aantal uitvoerende politieke mandatarissen
  2. Schuldovername tot een maximumbedrag van 50 miljoen euro
  3. Garantieregeling voor het Gemeentefonds, Investeringsfonds en Openruimtefonds
  4. Optimalisatie van het organiek kader voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten

Steden en gemeenten kunnen rekenen op een uitgebreid ondersteuningsaanbod als ze een fusietraject willen starten.

Meer informatie op de projectpagina