Print

Vlaamse profielschets 2017 gepubliceerd

De nieuwe editie van de Vlaamse profielschets biedt kengetallen aan over het binnenlands bestuur, de steden en de integratie & inburgering in Vlaanderen. Zo krijgt de lezer zicht op de financiële situatie van de besturen, het aantal inzetbare personeelsleden en de omgevingsfactoren die het lokale beleid kunnen beïnvloeden. Het integratie- en inburgeringsbeleid komt in een apart deel aan bod.

Naast deze Vlaamse profielschets beschikt ABB ook over een profielschets voor elke gemeente en OCMW. In het najaar van 2017 verschijnt een actualisatie van de gemeentelijke profielschets (GPS+).

Vanaf 2018 integreren we de Vlaamse en gemeentelijke profielschetsen in de gemeentemonitor.