Vlaams Parlement neemt Wijzigingsdecreet Organieke decreten aan

Publicatiedatum
woensdag 1 juni 2016

Op woensdag 25 mei 2016 nam de plenaire zitting van het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn aan. Zie het verslag van die zitting in de bijlage.

Het gaat om een voorafname op het Decreet Lokaal Bestuur, waarbij de lokale besturen meer autonomie krijgen op personeelsgebied. Tevens wordt het toezicht op de hulpverleningszones geregeld zoals het toezicht op de politiezones.

Het ontwerp van decreet wordt nu ter bekrachtiging naar de Vlaamse Regering gestuurd.

Meer informatie