Visie op de dienstverlening in de gemeente van de toekomst: meer dan ooit digitaal en burger centraal

Publicatiedatum
vrijdag 23 juli 2021

Via het project 'Gemeente zonder gemeentehuis' wil de Vlaamse Regering steden en gemeenten ondersteunen die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening nog beter af te stemmen op de noden en verwachtingen van burgers en ondernemers. Elf experten bundelden hun adviezen in een visietekst ‘Lokaal digitaal’ die ze aan ministers Jan Jambon en Bart Somers overhandigden.

Een verplaatsing naar het gemeentehuis als dat geen meerwaarde biedt? Neen, burgers en ondernemers verkiezen een gemeente die de klok rond online bereikbaar is. Waar ze met een klik op de muis hun dossier inkijken en transacties uitvoeren. Waar ze een persoonlijk gesprek voeren via videochat. Zonder verplaatsing, zonder tijdverlies, zonder gedoe. Maar waar ze altijd welkom zijn in het gemeentehuis wanneer ze dat wensen.

Gemeenten willen hun interne processen vereenvoudigen en digitaliseren om te focussen op hun kerntaken: de burger doeltreffende oplossingen bieden en hem proactief gepersonaliseerd advies verstrekken. Ze willen de wijken intrekken, met de laptop onder de arm, om letterlijk dicht bij burgers en ondernemers te staan.

Waar het kan digitaal, maar altijd burger centraal

Slim hergebruik staat centraal bij alle digitale trajecten. Dankzij de Open data standaarden (OSLO), de Vlaamse open city architectuur (VLOCA) en de generieke bouwstenen komen we tot maximaal schaalbare oplossingen die uitgerold kunnen worden in elk bestuur. Gebruik ervan zorgt voor standaardisatie en stroomlijning tussen de verschillende overheidsniveaus.

Enkele voorbeelden van bouwstenen zijn MAGDA voor onder meer gegevensdeling, Mijnburgerprofiel als toegang voor elke burger, veiligheidsbouwstenen etc.

Dat is de visie op de gemeente anno 2031, waar de Vlaamse Regering naar streeft onder de vlag 'Gemeente zonder gemeentehuis'. Het verslag van de adviesraad bevat verder concrete ideeën en suggesties met digitalisering als belangrijke hefboom om die visie te realiseren.

Het project 'Gemeente zonder gemeentehuis' is in volle voorbereiding, het startschot wordt gegeven in september 2021. 

Relanceplan Vlaamse Veerkracht

Het project ‘Gemeente zonder gemeentehuis’ kadert in het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’, een ambitieus investeringsplan van de Vlaamse Regering om het economisch en maatschappelijk weefsel te herstellen na de zware impact van COVID-19. Het relanceplan is onderverdeeld in 7 speerpunten, 35 clusters en 180 projecten. Digitale transformatie is één van de zeven prioriteiten in het Vlaamse relanceplan.