Print

Vernieuwing digitaal loket: instellen rechten

Publicatiedatum
vrijdag 31 augustus 2018

Tijdens het weekend van 8 en 9 september vervangen we het huidige digitaal loket 'Mijn Binnenland' door een nieuwe versie. Vanaf maandag 10 september treedt het nieuwe loket in werking.

We vernieuwen het digitaal loket om de dienstverlening van ABB te verbeteren en digitaal te kunnen verruimen. Het digitaal loket laat lokale besturen nu al toe om besluiten, overzichtslijsten en BBC-rapportering digitaal te bezorgen.

Nieuw is dat we het mandatenbeheer integreren in het loket. De huidige functionaliteiten blijven dan weer behouden. Bovendien zal de 'look & feel' een stuk frisser ogen.

Wat is de impact?

 • Inhoudelijk wijzigt er niets. Lijsten, besluiten en BBC DR-bestanden kunnen nog steeds ingezonden worden door meta-data in te vullen en bestanden op te laden. De mandaten van het bestuur kunnen ook beheerd worden, zoals dat vroeger in de mandatendatabank kon.
   
 • Iedere organisatie die gebruik maakt van het loket, moet rechten toekennen aan haar gebruikers van het nieuwe loket en bijhorende toepassingen.

  Lokale beheerders kunnen dit vanaf nu al doen zodat medewerkers vanaf de overschakeling onmiddellijk kunnen inloggen in de nieuwe toepassing.

 1. Ga, als lokale beheerder van de organisatie, naar het centrale gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid.
   
 2. Ken het gebruikersrecht 'Loket voor lokale besturen' toe aan een medewerker. Er zijn drie rechten (contexten) die toegekend kunnen worden:
   
  1. 'Gebruiker Mijn Toezicht': om besluiten en overzichtslijsten elektronisch te bezorgen aan de toezichthoudende overheid

  2. 'Gebruiker BBC DR': om de digitale rapportering te bezorgen aan de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus (BBC)

  3. 'Gebruiker Mandatendatabank': om de gegevens over de mandatarissen binnen de gemeenten, OCMW’s, districten en provincies in te geven en up-te-daten.

   Meer informatie over het instellen van rechten kun je vinden op de website van het gebruikersbeheer. Mocht het toch niet lukken, kan je via het contactformulier of telefonisch contact opnemen met de Infolijn op het nummer 1700.

 • De historiek in het huidige digitale loket (BBC DR & Toezicht) wordt niet overgenomen in het nieuwe loket. Binnen ABB zijn de ingezonden documenten en details rond de inzending nog wel beschikbaar. De precieze datum van aanleveren kan je, indien nodig, opvragen. De gegevens in de huidige mandatendatabank worden wel overgenomen.

We updaten de pagina over het digitaal loket bij lancering.