Verhoging eindejaarstoelage publieke sector (VIA6)

Publicatiedatum
maandag 13 september 2021

In navolging van het zesde Vlaamse Intersectorale Akkoord (VIA6) van 30 maart 2021 keurde de Vlaamse Regering op 10 september 2021 definitief de wijzigingen van de rechtpositiebesluiten van 7 december 2007 en 12 november 2010 goed. Hierdoor hebben de VIA-personeelsleden recht op een verhoging van het variabel gedeelte van de eindejaarstoelage tot 3,6 % van het jaarsalaris. Deze wijziging treedt retroactief in werking voor de VIA-personeelsleden werkzaam in de geregionaliseerde en klassieke zorg- en welzijnssectoren vanaf 2020. Voor VIA-personeelsleden werkzaam in de socio-culturele sector geldt deze verhoging van de eindejaarstoelage vanaf 2021.

Bekijk de beslissing van de Vlaamse Regering en alle relevante documenten