Verdere ondersteuning uitrol lokaal e-inclusiebeleid

Publicatiedatum
maandag 18 juli 2022

Op 15 juli 2022 besliste de Vlaamse Regering om de Vlaamse gemeenten en steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) verder te ondersteunen bij de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid. Deze subsidie kadert binnen het actieplan Iedereen Digitaal, dat onderdeel is van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Het doel van Iedereen Digitaal is dat ieder lokaal bestuur tegen 2024 een eigen lokale digitale inclusiewerking heeft.

Na de start van de eerste acties in 2022 kunnen lokale besturen rekenen op nieuwe ondersteuningsmogelijkheden om hun lokale e-inclusiewerking (verder) uit te bouwen. Het gaat in dit geval om ondersteuning in de vorm van een subsidie aan de lokale besturen die inzetten op verschillende soorten acties in hun gemeente om het lokale e-inclusiebeleid te versterken. Hiervoor is in totaal een subsidie-enveloppe van 25.000.000 euro beschikbaar.