Vaccinatie COVID-19: communicatie naar specifieke groepen

Publicatiedatum
maandag 15 maart 2021

In de vaccinatiestrategie is communicatie cruciaal. Minstens 70% van de bevolking moet zich laten inenten om groepsimmuniteit te bereiken. De coronacrisis maakt duidelijk dat we niet enkel een algemene campagne nodig hebben, maar ook communicatie op maat van specifieke groepen. Je bereikt niet iedereen met eenzelfde kanaal, taal en boodschap.

Voor lokale besturen, zorgraden, vaccinatiecentra en andere actoren die betrokken zijn bij de organisatie van de vaccinatie werkte het Agentschap Binnenlands Bestuur een aparte webrubriek uit. Daar vind je interessante instrumenten, praktische tips, goede praktijken, links en aanbevelingen om specifieke groepen te bereiken met een diversiteitsbewust communicatiebeleid rond COVID-19 vaccinatie.

  • Personen met een (tijdelijke) beperking (check zeker het draaiboek van INTER voor toegankelijke vaccinatiecentra)
  • Communicatie in andere talen en helder Nederlands
  • Levensbeschouwingen

Op de portaalsite laatjevaccineren.be vind je alle informatie over de Vlaamse vaccinatiestrategie.