Uitrol IFIC publieke ouderenzorg en aangepaste barema’s vanaf 1 januari 2022

Publicatiedatum
woensdag 22 december 2021

De Vlaamse Regering en de sociale partners sloten op 30 maart 2021 het 6de Vlaamse Intersectorale Akkoord af voor de social/non-profitsector voor de periode 2021-2025 (VIA6-akkoord). Dit akkoord zorgt voor meer koopkracht, meer handen in de zorg en meer veerkracht voor de Vlaamse zorgsector.

Op 24 november 2021 hebben de Vlaamse Regering en sociale partners, in de schoot van het comité C1 voor de provinciale en lokale besturen, verschillende protocollen afgesloten die verder uitvoering geven aan sommige afspraken uit het VIA6-akkoord.

Volgende afspraken krijgen vanaf 1 januari 2022 uitwerking:

  • de uitrol van IFIC voor nieuwe medewerkers in de publieke ouderenzorg (woonzorgcentra, centra voor dagverzorging en centra voor kortverblijf);
  • de toekenning van nieuwe barema’s voor kinderbegeleiders in de kinderopvang en voor verzorgend en logistiek personeel in de thuiszorg.

Meer informatie over de afspraken uit het VIA6-akkoord die op 1 januari 2022 van toepassing worden, vind je in de brief van Vlaams minister Bart Somers.