Uitbreiding van het rouwverlof voor de personeelsleden van de lokale en regionale besturen. Mogelijkheid tot dienstvrijstelling.

Publicatiedatum
dinsdag 6 juli 2021

Op 17 juni 2021 nam de Kamer de wet tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof aan. De wet moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en zal pas tien dagen daarna in werking treden. De wet is van toepassing op de personeelsleden van de federale overheidsdiensten, de zelfstandigen en de werknemers in de privésector, dus inclusief de contractanten bij de lokale en provinciale besturen.

De Vlaamse Regering werkt momenteel aan een parallelle regeling voor de statutaire personeelsleden van de lokale en provinciale besturen in de vorm van een besluit van de Vlaamse Regering. Het regelgevende traject neemt enige tijd in beslag en wordt vermoedelijk afgerond tegen eind 2021.

Indien de wet tot uitbreiding van het rouwverlof binnenkort verschijnt in het Belgisch Staatsblad, zou er tijdelijk een verschil ontstaan tussen de contractuele en de statutaire personeelsleden van de lokale besturen voor het rouwverlof. De wet is immers rechtstreeks van toepassing op de contractuele personeelsleden.

Om dat verschil te overbruggen kunnen de besturen, in afwachting van de definitieve goedkeuring van het nieuwe besluit van de Vlaamse regering, dienstvrijstelling verlenen aan de statutaire personeelsleden, namelijk:

  • bij overlijden van de samenwonende partner of kind van het statutaire personeelslid of van de samenwonende partner: 6 werkdagen dienstvrijstelling, die de verantwoordelijke voor het dagelijkse personeelsbeheer toekent na opname van de huidige 4 werkdagen omstandigheidsverlof;
  • bij overlijden van een pleegkind van het statutaire personeelslid of van de samenwonende partner in geval van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden of in het verleden: 10 werkdagen dienstvrijstelling;
  • bij overlijden van een pleegkind van het statutaire personeelslid of van de samenwonende partner in het kader van kortdurende pleegzorg op het moment van het overlijden: 1 werkdag;
  • bij overlijden van een pleegvader of pleegmoeder van het statutaire personeelslid in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden: 4 werkdagen. Bij overlijden van een pleegvader of pleegmoeder van het contractuele personeelslid in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden: 1 werkdag.

Die regeling van dienstvrijstelling komt te vervallen zodra het geplande besluit van de Vlaamse Regering in werking treedt.