Uitbreiding geboorteverlof statutaire personeelsleden lokale besturen

Publicatiedatum
maandag 27 september 2021

De Vlaamse Regering breidt het geboorteverlof van de statutaire personeelsleden van de lokale besturen en provincies uit tot:

  • 15 werkdagen vanaf 1 januari 2021
  • 20 werkdagen vanaf 1 januari 2023

Op 24 september 2021 paste ze definitief de besluiten over de rechtspositie van die personeelsleden aan, na het advies daarover van de Raad van State. Voor de contractuele personeelsleden van die besturen was diezelfde verhoging al van kracht als gevolg van een wijziging van artikel 30, §2, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Hiermee worden de arbeidsvoorwaarden van de statutaire en de contractuele personeelseden op dit punt geharmoniseerd, conform het regeerakkoord.

Bekijk de beslissing van de Vlaamse Regering en alle relevante documenten