Tweede principiële goedkeuring voorontwerp van Regiodecreet

Publicatiedatum
vrijdag 8 juli 2022

Na syndicale onderhandelingen en na adviezen van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Exello.net en Vlofin hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, hierna het Regiodecreet genoemd. Als volgende stap wordt het advies van de Raad van State ingewonnen.

Dit decreet behandelt de regiovorming via referentieregio’s: gebiedsafbakeningen die het afstemmingsniveau en de referentie worden voor alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking. Het decreet bevat de afbakening van referentieregio’s en definieert daarnaast het concept, het toepassingsgebied, de principes en de gevolgen van regiovorming.