Tweede principiële goedkeuring voorontwerp erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen

Publicatiedatum
vrijdag 19 maart 2021

De Vlaamse Regering keurde het voorontwerp van decreet opnieuw principieel goed. Het erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen regelt de erkenning van en het toezicht op lokale geloofsgemeenschappen.

De regering deed dat na advies van:

  • de leden van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog;
  • de Vlaamse Toezichtcommissie;
  • de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten;
  • de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Het inwinnen van het advies van de Raad van State is de volgende stap.

Het voorontwerp van decreet bevat:

  • een nieuwe bepaling over de verwerking van persoonsgegevens;
  • zorgt voor administratieve vereenvoudiging.