Tweede principiële goedkeuring voorontwerp decreet lokale democratie

Publicatiedatum
vrijdag 12 februari 2021

Na syndicale onderhandelingen en na adviezen van de VTC, de VVSG en de SARC, hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat diverse decreten wijzigt met het oog op het versterken en moderniseren van de lokale democratie. Als volgende stap wordt het advies van de Raad van State ingewonnen.

De eerste doelstelling van dit ontwerp van decreet is de regels van de lokale democratie moderniseren, zodat:

  • kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen vrij zijn om een stem te gaan uitbrengen;
  • de stemimpact van kiezers transparanter is en de vorming van het bestuur versterkt;
  • de gemeenteraad sneller aantreedt na de verkiezingen;
  • de gemeenteraad versterkt als hart van de lokale democratie;
  • de organen van lokale besturen digitaal of hybride kunnen vergaderen.

Het voorontwerp werd aangepast met het oog op het faciliteren van fusies. Daarnaast zal fysiek vergaderen het uitgangspunt blijven voor de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, de districtsraad en het bijzonder comité voor de sociale dienst. Deze organen kunnen enkel digitaal of hybride vergaderen onder de uitzonderlijke omstandigheden vermeld in hun huishoudelijk reglement.