Tweede opvolgingsrapport paritaire commissie decentralisatie

Publicatiedatum
maandag 27 november 2017

In uitvoering van het regeerakkoord nam minister Homans begin 2015 het initiatief om na te gaan op welke terreinen de autonomie van de lokale besturen kan verhoogd worden. Een paritair samengestelde commissie met vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering en van de lokale en provinciale besturen maakte hierover afspraken. Ook het voorbije jaar viel het tempo niet stil en werkten de bevoegde ministers en hun administraties verder aan de uitvoering van de afspraken. Er kan worden vastgesteld dat heel wat decentralisatieprojecten zijn afgerond of in een vergevorderde fase zitten.

In het opvolgingsverslag kan je de vorderingen bekijken!