Toeslag voor verzorgend personeel in diensten publieke gezinszorg

Publicatiedatum
donderdag 9 juni 2022

In uitvoering van het VIA6-akkoord en na advies van de Raad van State, keurde de Vlaamse Regering op 3 juni 2022 definitief het besluit goed waarbij de verzorgende personeelsleden werkzaam in een erkende dienst van de publieke gezinszorg recht hebben op een toelage op het uursalaris, of een extra inhaalrust, voor prestaties geleverd op weekdagen tussen 18 en 20 uur.