Print

Toepassing DLB verduidelijkt

Het Decreet Lokaal Bestuur trad op 1 januari in werking, maar over de toepassing rijzen er vragen. Daarom maakte ABB een nieuwe webpagina aan over de bekendmakingsplicht. Met zeven nieuwe FAQ’s scheppen we meer duidelijkheid over:

  • de bekendmaking van persoonsgegevens op de website van het lokaal bestuur, bijvoorbeeld bij omgevingsvergunningen;
  • de ondertekening van het uniek jaarverslag van de POD Maatschappelijke Integratie;
  • het orgaan dat de vertegenwoordiger in de lokale adviescommissie en de kredietcommissie van het energiehuis aanduidt;
  • wat er in de notulen en het zittingsverslag moet staan;
  • de publicatieplicht van notulen en zittingsverslagen;
  • de ondertekening van het zittingsverslag;
  • de vrijheid om te kiezen voor een zittingsverslag of een opname;
  • de publicatie- en meldingsplicht voor tijdelijke politieverordeningen.

Bekijk de FAQ's

Publicatiedatum
vrijdag 22 februari 2019