Thema-audit fusiebesturen: globaal rapport en webinars

Publicatiedatum
donderdag 7 april 2022

Op 1 januari 2019 ontstonden 7 nieuwe gemeenten na een vrijwillige fusie. Deze pilootbesturen doorbraken het fusietaboe en effenden het pad naar fusies van gemeenten.

In 2021 voerde Audit Vlaanderen een thema-audit uit bij die zeven fusiebesturen om na te gaan in hoeverre zij een selectie van risico's in hun organisatie en dienstverlening hadden afgedekt sinds de fusie. De geleerde lessen en goede praktijken uit deze thema-audit kunnen andere lokale besturen inspireren.

Benieuwd naar meer?

  • Lees alle resultaten van deze thema-audit in het globaal rapport.
     
  • Neem gratis deel aan één van de webinars die Audit Vlaanderen op 21 en 25 april 2022 organiseert in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur en VVSG. Tijdens de webinars komen de belangrijkste vaststellingen en geleerde lessen uit deze thema-audit aan bod. Doelgroep voor deze webinars zijn het management en de politiek verantwoordelijken van een lokaal bestuur.

    Meer info en inschrijven webinar