Subsidie voor het programmamanagement en de bestaffing van vaccinatieteams in vaccinatiecentra

Publicatiedatum
dinsdag 16 februari 2021

De Vlaamse Regering legde op 12 februari 2021 de juridische contouren vast voor een correcte vergoeding van de kosten die lokaal gemaakt worden om de werking van de vaccinatiecentra vlot te laten verlopen en om aan alle te vaccineren burgers in de vaccinatiecentra een vaccin toe te dienen. Daarvoor kent het een subsidie voor het programmamanagement en de bestaffing van de vaccinatieteams in de vaccinatiecentra toe aan de zorgraden en de penvoerende organisaties die als begunstigden zijn opgenomen in de bijlage bij het Besluit van de Vlaamse Regering.

De subsidie heeft initieel betrekking op de periode van 1 februari 2021 tot en met 31 juli 2021. Deze periode kan maximaal tot en met 31 oktober 2021 verlengd worden indien blijkt dat de vaccinatiecentra langer operationeel moeten blijven.

Meer info