Print

Studiedag ‘lokale autonomie en verantwoordelijkheid: beleidsmatige en financiële consolidatie’

Publicatiedatum
donderdag 28 februari 2019

ABB organiseert twee studiedagen (14 maart in Leuven en 5 april in Gent) over beleidsmatige en financiële consolidatie voor lokale besturen. Een belangrijk deel van het gemeentelijke beleid krijgt vorm in entiteiten die werken buiten het beleidsbeeld van het gemeentebestuur. Daardoor verliezen de beleidsverantwoordelijken vaak het overzicht en de controle over het globale gemeentelijke beleid. Consolidatie zorgt voor meer transparantie, zowel over het beleid als over de financiële positie.

Prof. dr. Johan Christiaens (UGent) en Prof. dr. Geert Bouckaert (KULeuven) lichten het onderzoek toe dat ze daarover uitvoeren voor het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. Ze kijken naar de mogelijkheden voor een geconsolideerde lokale rapportering en stellen goede praktijken voor. Concreet gaan ze dieper in op de volgende aspecten:

 • Welke modellen kan een bestuur gebruiken om een geconsolideerde rapportering te maken?
 • Hoe kan een bestuur de consolidatiekring afbakenen?
 • Moet de consolidatiekring voor de beleidsmatige en de financiële consolidatie dezelfde zijn?
 • Welke informatie kan een geconsolideerde rapportering bevatten?
 • Welke beheersmatige afspraken kunnen de besturen maken over timing, het verzamelen van de basisdata, het vastleggen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de aansturing en de uitvoering van het consolidatieproces en de opmaak van de geconsolideerde rapportering?

Voor wie?

De opleiding richt zich tot:

 • de algemeen en financieel directeurs van de gemeente en het OCMW;
 • hun directe medewerkers;
 • de leden van colleges en raden;
 • de leden van het managementteam;
 • de beleidsmedewerkers;
 • de leidinggevenden van extern verzelfstandigde agentschappen;
 • de verantwoordelijken voor het beleid en de financiën van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
 • politie- en hulpverleningszones;
 • andere entiteiten die een deel van het gemeentelijke beleid uitvoeren.

Praktische informatie

Je kan aan de studiedag deelnemen op donderdag 14 maart 2019 van 12 tot 17 uur in Leuven <INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN> of op vrijdag 5 april 2019 van 8.30 tot 13 uur in Gent. Deelname is gratis.