Print

Statistische gegevens overheidsopdrachten melden tot 15 maart

Publicatiedatum
maandag 12 maart 2018

Elke lidstaat is verplicht om driejaarlijks statistische gegevens over de overheidsopdrachten beneden de Europese drempelbedragen over te maken aan de Europese Commissie (artikel 165, §2 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten).

De Europese Commissie heeft voor de rapportering van de gegevens van 2015, 2016 en 2017 uitstel verleend tot 15 maart 2018.

Aanbesteders moeten ten laatste op 15 maart 2018 de totale waarde van alle overheidsopdrachten onder de Europese bekendmakingsdrempels (opgesplitst voor werken, leveringen en diensten) meedelen aan de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, dienst overheidsopdrachten, via www.overheidsopdrachten.belgie.be.