Print

Scriptieprijs Binnenlands Bestuur "Guido Decoster"

Inleiding

ABB reikt dit jaar voor de eerste keer de Scriptieprijs Binnenlands Bestuur uit voor de beste masterproef over binnenlands bestuur of lokale democratie. Hiermee wil het Agentschap Binnenlands Bestuur de band met de onderzoekswereld versterken, wetenschappelijk onderzoek over binnenlands bestuur en lokale democratie stimuleren en zich verder ontwikkelen als kennisorganisatie.

De scriptieprijs wordt opgedragen aan Guido Decoster, die vanaf 1997 aan het hoofd stond van de administratie Binnenlandse Aangelegenheden en van 2006 tot 2016 administrateur-generaal was van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Waarom deelnemen?

  • Je krijgt de kans om de bestuurlijke uitdagingen die je behandelt in je masterproef onder de aandacht te brengen van een breder publiek en zo het beleid te inspireren. 
  • De winnaar ontvangt een reischeque t.w.v. 1000 euro. De andere 2 genomineerden ontvangen een boekenbon t.w.v. 100 euro.
  • We publiceren de masterproef van de winnaar van de Scriptieprijs Binnenlands Bestuur "Guido Decoster" op onze website.

Deelnemingsvoorwaarden

Elke student aan een Vlaamse universiteit die in het academiejaar 2017-2018 de masterproef aflegde met een score van minstens 14/20 en zijn diploma behaalde met minstens een graad van onderscheiding kan deelnemen aan de scriptieprijs. De masterproef moet gaan over het binnenlands bestuur of de lokale democratie. 

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je terug in het reglement.

Hoe deelnemen?

Bezorg je masterproef uiterlijk op 30 september 2018 aan het Agentschap Binnenlands Bestuur door de volgende documenten te mailen naar scriptieprijsABB@vlaanderen.be:

  • een pdf-versie van de masterproef in het Nederlands of Engels met bibliografie;
  • een abstract van 400 woorden waarin de onderzoeksvragen en bevindingen worden gepresenteerd;
  • een bewijs van de behaalde resultaten.

Vergeet niet te mailen vanuit je persoonlijke e-mail en dus niet vanuit je studentenmail zodat we je nog kunnen contacteren. Vermeld ook de opleiding die je hebt gevolgd en je telefoonnummer.

Beoordeling

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van het werkveld, de academische wereld en het Agentschap Binnenlands Bestuur.

De masterproeven worden beoordeeld op basis van wetenschappelijke kwaliteit en beleidsmatige relevantie en originaliteit.

Een jury zal onder de deelnemers drie laureaten nomineren die in aanmerking komen voor de scriptieprijs. Midden november worden de deelnemers hiervan op de hoogte gebracht. Op de prijsuitreiking eind november wordt de uiteindelijke winnaar van de Scriptieprijs Binnenlands Bestuur "Guido Decoster" bekendgemaakt. 

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt eind november plaats in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel.

Meer informatie over het event volgt nog.

Nog vragen?

Mail naar scriptieprijsABB@vlaanderen.be.

Meer informatie