Print

Schuldovernameregeling bij gemeentefusies: definitieve goedkeuring besluit en omzendbrief

Publicatiedatum
vrijdag 29 januari 2021

Op 29 januari 2021 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de schuldovername in het kader van een vrijwillige samenvoeging van gemeenten op 1 januari 2025. Het besluit bevat de nadere uitwerking van de krachtlijnen die de Vlaamse Regering op 10 juli 2020 goedkeurde om verdere fusies tussen gemeenten te stimuleren.

De Vlaamse Regering neemt een deel van de schulden over van gemeenten die over een gezamenlijk voorstel tot samenvoeging op 1 januari 2025 hebben beslist en dat voorstel voor 1 januari 2024 bij de Vlaamse Regering hebben ingediend. De schuldovername bedraagt maximaal 50 miljoen euro per fusieoperatie.

Daarnaast wordt de schuldovername gedifferentieerd op basis van de grootte van de nieuwe fusiegemeente. De schuldovername bedraagt maximaal:

  • 200 euro per inwoner als de fusiegemeente tussen 20.000 en 24.999 inwoners telt;
  • 300 euro per inwoner als de fusiegemeente tussen 25.000 en 29.999 inwoners telt;
  • 400 euro per inwoner als de fusiegemeente tussen 30.000 en 34.999 inwoners telt;
  • 500 euro per inwoner als de fusiegemeente 35.000 inwoners of meer telt.

Aansluitend op het besluit geeft de omzendbrief FB 2021/1 een overzicht van de concreet vooropgestelde timing en de praktische afspraken om de schuldovername van vrijwillig fuserende gemeenten vlot te laten verlopen.

Meer informatie over Besluit Vlaamse Regering