Print

SBV-rapport 'BBC-gids voor beleidsmatige consolidatie'

Publicatiedatum
vrijdag 8 januari 2021

De lokale beleidsuitvoering binnen het Vlaamse landschap wordt in steeds grotere mate gerealiseerd door een diverse samenstelling van entiteiten, groepen en actoren. Het vergroot de nood aan een duidelijk beeld over het globale – en dus geconsolideerde – lokale beleid. Deze aspecten vormden de aanleiding voor een onderzoekstraject door het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing (SBV) in samenwerking met ABB. Het resultaat lees je in het rapport 'BBC-gids voor beleidsmatige consolidatie'.

Volgend op de analyse en de weergave naar de mogelijkheden voor financiële consolidatie, ondernam het SBV voor het onderzoek over de beleidsmatige consolidatie volgende stappen:

  • uitlichten van een aantal aspecten uit elke fase van de beleidscyclus
  • verdere analyse van die aspecten
  • aanvulling met interessante toepassingen in lokale besturen en bevindingen uit de relevante, wetenschappelijke, literatuur.

Het rapport beschrijft de beleidsmatige BBC-toepassingen binnen de verschillende stappen van de beleidscyclus en formuleert tal van suggesties. Onder andere de beleidsparticipatie, het formuleren van de doelstellingen-cascade en de opvolging en evaluatie van het meerjarenplan komen aan bod.

Lokale besturen kunnen dit rapport gebruiken als ondersteunende gids of overzicht bij de uitwerking van hun beleidsplannen. Je kan deze leidraad in zijn geheel raadplegen of afzonderlijk per hoofdstuk. Zeker het hoofdstuk over de beleidsmatige BBC-toepassingen op lokaal niveau kan je fase per fase – of zelfs per aspect binnen elke fase – bij de hand nemen.