Rol lokale besturen bij de hertekening van het integratie- en inburgeringsbeleid

Publicatiedatum
woensdag 6 oktober 2021

De Vlaamse Regering hertekent het integratie- en inburgeringsbeleid. Na bekrachtiging van het wijzigingsdecreet keurde de regering op 16 juli 2021 het eerste uitvoeringsbesluit principieel goed. De regelgeving hertekent het inburgeringstraject: zo worden aan de bestaande pijlers (Maatschappelijke oriƫntatie, Nederlands als Tweede Taal) twee pijlers toegevoegd.

Lokale besturen zijn een belangrijke partner in de realisatie van inburgeringstrajecten.

De nieuwe regelgeving treedt (grotendeels) op 1 januari 2022 in werking.

Met de publicatie van het ontwerp van uitvoeringsbesluit vatten we meteen de belangrijkste wijzigingen in het inburgeringstraject gebald samen.

Het nieuwe inburgeringsbeleid legt de nadruk op verhoogde economische en maatschappelijke zelfredzaamheid, doorgedreven verwerving van de Nederlandse taal en kennis van de Vlaamse waarden, normen en samenleving. Nieuwkomers worden uitgenodigd een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Tegelijk worden ze beter voorbereid op onze maatschappij en worden hen hefbomen aangereikt om als volwaardige burger in Vlaanderen te kunnen functioneren.