Rechtspositieregelingsbesluit gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Publicatiedatum
dinsdag 14 maart 2023

Op 8 maart 2023 publiceerde het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2023 met de nieuwe minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen. Dat betekent dat het van kracht wordt op 18 maart 2023 en de besturen hun rechtspositieregeling kunnen aanpassen. Een digitaal ondersteuningsplatform met uitgebreide informatie en juridische achtergrond komt online op 31 maart 2023. Het internetadres volgt nog.