Recht op pleegzorg- en pleegouderverlof bij lokale besturen

Publicatiedatum
woensdag 12 februari 2020

Vlaams minister van binnenlands bestuur Bart Somers moedigt lokale besturen aan om hun statutaire personeelsleden hetzelfde recht op pleegzorg- en pleegouderverlof te geven als hun contractuele personeelsleden.

Meer info