Publicatie eindrapport onderzoek naar de intergemeentelijke participaties

Publicatiedatum
dinsdag 19 september 2017

Op 15 februari 2017 had in het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat plaats naar aanleiding van de commotie in verband met de veelheid van participaties van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in dochterondernemingen. Vlaams minister Liesbeth Homans gaf het Agentschap Binnenlands Bestuur de opdracht om die participaties in kaart te brengen. Het resultaat van die inventarisatie vind je hier

Het eindrapport met betrekking tot de inventarisatie van de participaties van gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in andere rechtspersonen werd op 20 juni 2017 toegelicht en besproken in de commissie Binnenland van het Vlaams Parlement. Dat rapport en de bijlagen vind je hieronder.

Meer informatie