Projectsubsidie uitbouw lokaal e-inclusiebeleid

Publicatiedatum
vrijdag 17 september 2021

Update 18/2/2022: de projecten zijn inmiddels geselecteerd 

Het digitale zit vandaag vervat in ieder aspect van ons leven. Als je digitaal niet mee bent, ben je uitgesloten in van tal van aspecten van het maatschappelijk leven en komt het recht op zaken zoals onderwijs, werk of zorg in het gedrang. Iedereen heeft gelijke rechten en verdient gelijke kansen. Inzetten op digitale inclusie is dus cruciaal om de gelijke kansen van iedereen in Vlaanderen tijdens en na de coronacrisis te verzekeren.

De minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, Bart Somers, engageert zich er daarom voor om bijkomende ondersteuning te voorzien voor gemeenten en steden om een sterke lokale e-inclusiewerking uit te bouwen.

Via deze oproep wil de minister gemeenten en steden daarbij financieel ondersteunen. Lokale besturen die willen intekenen, kunnen gedurende maximum 3 jaar een beroep doen op projectsubsidies (max. 200.000 euro per gemeente of samenwerking van gemeenten).

De projectoproep wil inzetten op volgende elementen: 

  1. innovatieve en schaalbare acties
  2. het vormgeven van het toekomstig e-inclusiebeleid
  3. het versterken van de digitale toegankelijkheid van de digitale dienstverlening.

Update

De projectsubsidie aanvragen kan tot en met vrijdag 29 oktober 2021 (12 uur).
(dit is een verlenging van de eerdere voorziene termijn die liep tot 4 oktober 2021)

Interesse? Kom meer te weten over de modaliteiten en voorwaarden van de projectoproep (pdf). Bekijk zeker ook de veelgestelde vragen hieronder.

Naast deze financiële ondersteuning zetten we vanaf het najaar 2021 ook een samenwerking op met Mediawijs - het Vlaamse Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van Imec vzw, VVSG en Inter. Zij zullen verschillende ondersteunende instrumenten ontwikkelen en ontsluiten die door lokale besturen kunnen ingezet worden om hun digitale inclusie acties te inspireren en richting te geven. Zij zullen ook inzetten op expertise-uitwisseling tussen lokale besturen. Meer info volgt in september.

Veelgestelde vragen