Projectoproep voor lokale besturen: impact corona op mentaal welzijn

Publicatiedatum
vrijdag 26 maart 2021

De coronacrisis duurt al een jaar. Dat valt veel mensen zwaar, ook mentaal. Vooral jongeren hebben het extra moeilijk. Vlaams minister Bart Somers lanceert daarom een projectoproep voor lokale besturen. Ze kunnen projecten indienen die het mentale welzijn van jongeren versterken. Voorbeelden van het soort initiatieven die de Vlaamse Regering wil versterken zijn bv. buddy-werking om eenzaamheid te voorkomen of jeugdwerkers die acties  opzetten om het mentaal welzijn van jongeren te bevorderen.

Elk project kan tot maximaal 40.000 euro ondersteuning van de Vlaamse overheid krijgen. Drie miljoen euro is hiervoor vrijgemaakt. Het lokaal bestuur moet wel mee financieren.

Er wordt gewerkt met 4 toekenningsrondes voor de aanvragen ingediend tegen:

  • 23 april 2021
  • 14 mei 2021
  • 4 juni 2021
  • 25 juni 2021

Je vindt meer informatie in de projectoproep.