Principiële beslissing tot fusie van Borgloon en Tongeren

Publicatiedatum
vrijdag 3 september 2021

Op 30 augustus en 2 september gaven de gemeenteraden van Tongeren en Borgloon het formele startschot voor een fusie op 1 januari 2025. De gemeenteraden hechtten hun principiële goedkeuring aan de vrijwillige fusie van de gemeenten.

De Vlaamse Regering stimuleert gemeenten om vrijwillig te fuseren. De gemeenten die op 31 december 2023 een gezamenlijk voorstel tot samenvoeging op 1 januari 2025 hebben ingediend bij de Vlaamse Regering, kunnen genieten van een overname van (een deel van) hun schulden door de Vlaamse overheid. Naast de schuldovername is er een garantieregeling voor het Gemeentefonds, het Investeringsfonds en het Openruimtefonds en een tijdelijke verhoging van het aantal schepenen. Ten slotte optimaliseert het decreet versterking lokale democratie van 16 juli 2021 het fusiekader in het decreet over het lokaal bestuur.

Borgloon en Tongeren staan nu aan het begin van een intensief traject waarbij ze kunnen rekenen op de ondersteuning van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Besturen in een fusietraject kunnen met al hun vragen terecht bij ABB via fusies@vlaanderen.be en kunnen voor de voorbereidingen een beroep doen op het draaiboek fusies.