Principiële beslissing tot fusie van Bilzen en Hoeselt

Publicatiedatum
dinsdag 29 juni 2021

Op maandag 28 juni hebben de gemeenteraden van Bilzen en Hoeselt de principiële fusiebeslissing unaniem goedgekeurd. Hiermee zetten de Limburgse gemeenten het formele proces tot een fusie op 1 januari 2025 in gang.

De Vlaamse Regering stimuleert gemeenten om vrijwillig te fuseren. De gemeenten die op 31 december 2023 een gezamenlijk voorstel tot samenvoeging op 1 januari 2025 hebben ingediend bij de Vlaamse Regering, kunnen genieten van een overname van (een deel van) hun schulden door de Vlaamse overheid. Naast de schuldovername is er een garantieregeling voor het Gemeentefonds, het Investeringsfonds en het Openruimtefonds en een tijdelijke verhoging van het aantal schepenen. Ten slotte optimaliseert het wijzigingsdecreet versterking lokale democratie het fusiekader in het decreet over het lokaal bestuur.

Hoeselt en Bilzen staan nu aan het begin van een intensief traject waarbij ze kunnen rekenen op de ondersteuning van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Besturen in een fusietraject kunnen met al hun vragen terecht bij ABB via fusies@vlaanderen.be en kunnen voor de voorbereidingen beroep doen op het draaiboek fusies.