Overzicht burgemeesterbenoemingen 2019 - 2024

Publicatiedatum
donderdag 7 november 2019

Deze pagina bevat enkele cijfers rond de burgemeesterbenoemingen 2019 - 2024. We geven je graag enkele in het oog springende cijfers mee over geslacht, leeftijd en partij van de burgemeesters. We maken de vergelijking tussen de verschillende provincies en vergelijken met de vorige bestuursperiode.

De gegevens zijn actueel tot en met 29 oktober 2019.

Aantal benoemde burgemeesters

In de vorige bestuursperiode, 2013-2018, waren er 308 benoemde burgemeesters.

In de bestuursperiode 2019-2024 zijn er, na de fusies, 300 gemeenten.

Er werden al 308 burgemeesters benoemd.

 • In Puurs-Sint-Amands, Dilsem-Stokkem, Aalter, Keerbergen, Brasschaat en Mechelen werden zowel een titelvoerend burgemeester als een waarnemend burgemeester benoemd.
 • In Bilzen vernietigde de Raad van State de verkiezingen. Dit had als gevolg dat de in januari benoemde burgemeester niet langer burgemeester was, en de in de vorige bestuursperiode benoemde burgemeester de continuïteit voorzag tot aan de herverkiezing. In augustus 2019 werd een nieuwe burgemeester benoemd.
 • In Waasmunster werd een nieuwe burgemeester benoemd na het overlijden van de initiële burgemeester.

Geslacht

Opgelet! Er wordt rekening gehouden met de “effectieve” burgemeester. Dit zijn de benoemde burgemeesters, de aangewezen burgemeesters en de waarnemende burgemeesters (zowel de benoemde waarnemende burgemeesters die de titelvoerende burgemeesters vervangen, als de burgemeesters die het ambt waarnemen in afwachting van een benoemde burgemeester).

2019-2024

Aantallen: absolute waarden en kolompercentages

 AntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-VlaanderenVlaanderen
Man5937535454257
 (85,5%)(88%)(88,3%)(83,1%)(84,4%)(85,7%)
Vrouw1057111043
 (14,5%)(12%)(11,7%)(16,9%)(15,6%)(14,3%)
Totaal6942606564300
 • Er zijn over heel Vlaanderen momenteel 43 vrouwelijke burgemeesters: 14,3% van het totaal (300).
 • Het aandeel vrouwelijke burgemeesters ligt het hoogst in Vlaams-Brabant: 16,9% (11 op 65).
 • Het aandeel vrouwelijke burgemeesters ligt het laagst in Limburg: 11,7% (7 op 60).
 • De voorgestelde opvolgers zijn overwegend mannen: op 33 opvolgers zijn er 8 vrouwen (24%) en 24 mannen (73%). In één akte werd wel een einddatum opgenomen, maar nog geen naam van een opvolger.

2013-2018

Aantallen: absolute waarden en kolompercentages

 AntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-VlaanderenVlaanderen
Man6337565253261
 (90,0%)(84,1%)(86,2%)(80,0%)(82,8%)(84,7%)
Vrouw779131147
 (10,0%)(15,9%)(13,8%)(20,0%)(17,2%)(15,3%)
Totaal7044656564308

Evoluties

 • Er is een lichte daling van het aandeel vrouwelijke burgemeesters in Vlaanderen. Tijdens de vorige legislatuur was 15,3% van de burgemeesters een vrouw, nu 14,3%.
 • In alle provincies is het aandeel vrouwelijke burgemeesters gedaald, behalve in Antwerpen. In Antwerpen steeg het aandeel vrouwelijke burgemeesters van 10% naar 14,5%.
 • Het aandeel vrouwelijke burgemeesters lag voorheen ook het hoogst in Vlaams-Brabant (20%).

Leeftijd

Opgelet! We kijken naar de leeftijden aan het begin van elke bestuursperiode.

Gemiddelde leeftijd

2019-2024

 AntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-VlaanderenVlaanderen
Man525153535453
Vrouw454444485047
Totaal515152525452
 • De gemiddelde leeftijd van de burgemeesters is 52 jaar.
  • Bij de mannen is dit 53 jaar.
  • Bij de vrouwen is dit 47 jaar.
 • De gemiddelde leeftijd ligt het laagst in Antwerpen en Limburg (51 jaar).
 • De gemiddelde leeftijd ligt het hoogst in West-Vlaanderen (54 jaar).

2013-2018

 AntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-VlaanderenVlaanderen
Man494851514950
Vrouw464445464846
Totaal494750504949

Evoluties

 • De gemiddelde leeftijd van de burgemeesters is gestegen. Tijdens de vorige legislatuur bedroeg de gemiddelde leeftijd 49 jaar, nu 52 jaar.
 • Ook bij mannen en vrouwen apart zien we een stijging van de leeftijd.
  • Bij de mannen was dit 50 jaar tijdens de vorige legislatuur, nu 53 jaar.
  • Bij de vrouwen was dit 46 jaar tijdens de vorige legislatuur, nu 47 jaar.

Jongste burgemeester

2019-2024

 AntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-Vlaanderen
Man2931303329
Vrouw3234253940

2013-2018

 AntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-Vlaanderen
Man3132293624
Vrouw3235283141

Oudste burgemeester

2019-2024

 AntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-Vlaanderen
Man7470686877
Vrouw5953616260

2013-2018

 AntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-Vlaanderen
Man6864747471
Vrouw7057556155

Burgemeesters per partij

Opgelet! deze cijfers zijn gebaseerd op het lijstnummer van de lijst waarop de burgemeester kandideerde bij de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale lijsten worden hier buiten beschouwing gelaten. Dit zijn de lijsten die niet onder een gemeenschappelijk volgnummer opkomen.

Bijvoorbeeld: Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen kwam de huidige burgemeester van Ieper, Emmily Talpe, op voor de lijst Open Ieper. Maar Talpe is tevens gelieerd aan Open Vld. Zij zit evenwel niet in onderstaande cijfers vervat, aangezien Open Ieper niet onder het gemeenschappelijk volgnummer van Open Vld opkwam. Het is onmogelijk om voor alle burgemeesters van lokale lijsten na te gaan of ze tot één van de vijf partijen in de tabel behoren.

2019-2024

 AntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-VlaanderenVlaanderen
CD&V2017222226107
N-VA31378251
Open Vld251511538
sp.a0513413
Groen100001
 • Over heel Vlaanderen levert CD&V de meeste burgemeesters.
 • CD&V levert de meeste burgemeesters in alle provincies behalve Antwerpen.
 • In Antwerpen levert N-VA de meeste burgemeesters.
 • Open Vld levert ook relatief veel burgemeesters in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

2013-2018

 AntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-VlaanderenVlaanderen
CD&V2621252630128
N-VA27358245
Open Vld331611538
sp.a1724620
Groen100001

Evoluties

 • Over het algemeen is de situatie relatief stabiel gebleven.
 • Ook tijdens de vorige legislatuur leverde CD&V over heel Vlaanderen de meeste burgemeesters.
 • CD&V leverde toen ook de meeste burgemeesters in alle provincies behalve Antwerpen.
 • In Antwerpen leverde N-VA de meeste burgemeesters, maar CD&V had er slechts één minder.
 • Open Vld leverde ook toen relatief veel burgemeesters in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

Titelvoerend en waarnemend

2019-2024

Er zijn in de huidige bestuursperiode zes titelvoerende burgemeesters die zich in hun ambt laten vervangen door een waarnemend burgemeester:

 • Puurs-Sint-Amands: Koen Van den Heuvel
 • Dilsen-Stokkem: Lydia Peeters
 • Aalter: Pieter De Crem
 • Keerbergen: Ann Schevenels
 • Brasschaat: Jan Jambon
 • Mechelen: Bart Somers

2013-2018

Er waren op het einde van de vorige bestuursperiode 5 titelvoerende burgemeesters die zich in hun ambt lieten vervangen door een waarnemend burgemeester:

 • Brasschaat: Jan Jambon
 • Aalter: Pieter De Crem
 • Brakel: Alexander De Croo
 • Lubbeek: Theo Franken
 • Torhout: Hilde Crevits

Gedeeld mandaat

2019-2024

Er zijn in de huidige bestuursperiode 32 benoemde burgemeesters waarbij de akte van voordracht een einddatum en een opvolger vermeldt. In twee gevallen is deze einddatum 31 december 2024, in 30 gevallen wordt er bewust voor een gedeeld mandaat gekozen. In één geval zijn er twee opvolgers, waarbij de eerste opvolger dezelfde einddatum kent als de effectieve kandidaat, dit om ervoor te zorgen dat het mandaat binnen de lijst blijft tot aan de einddatum, ook als er voor die tijd een einde komt aan het mandaat van de effectieve kandidaat.

2013-2018

In de vorige periode werden 63 burgemeesters opgevolgd, met als voornaamste redenen:

 • titelvoerende burgemeesters die zich lieten vervangen door een waarnemend burgemeester;
 • het bereiken van de in hun akte van voordracht voorziene einddatum;
 • zelf ontslag genomen;
 • ontslag ten gevolge van onbestuurbaarheid;
 • overlijden.