Overzicht beroepen Beroepscommissie voor Tuchtzaken 2021

Publicatiedatum
woensdag 3 augustus 2022

Naar jaarlijkse gewoonte publiceerde de Beroepscommissie voor Tuchtzaken een overzicht van de beroepen ingediend in 2021. Bij die Beroepscommissie kunnen statutaire personeelsleden van de gemeenten, OCMW’s en provincies beroep aantekenen tegen een tuchtstraf, opgelegd door hun bestuur.

Bekijk het geanonimiseerde overzicht van de in 2021 ingediende beroepen en het resultaat ervan.

Meer info: griffieBCT@vlaanderen.be