Oproep tot kandidaatstelling - ondersteuning gemeenten bij de zelfevaluatie van hun bestuurskracht

Publicatiedatum
zaterdag 2 januari 2016

Het Agentschap Binnenlands Bestuur start een ondersteuningstraject op voor lokale besturen die, op basis van de bestuurskrachtmonitor, hun bestuurskracht willen evalueren. Om gebruik te kunnen maken van het beperkte aanbod moeten de gemeentebesturen uiterlijk op vrijdag 8 januari 2016 een gemotiveerde aanvraag indienen en bereid zijn om een deel van de kostprijs, met name ongeveer 1.000 euro, zelf bij te dragen. De ondersteuning zal doorgaan tijdens de eerste helft van 2016.

Ondersteuning

De ondersteuning krijgt vorm door middel van workshops onder de begeleiding van een externe consultant (Idea Consult) die zelf wordt bijgestaan door een bestuurswetenschapper. Deze workshops willen de steden en gemeenten ondersteunen bij de volgende aspecten:

  • het interpreteren van de indicatoren uit de bestuurskrachtmonitor en de antwoorden op de richtvragen;
  • het trekken van relevante conclusies op basis van de ingevulde indicatoren en de antwoorden op de richtvragen;
  • het formuleren van aanbevelingen naar de toekomst en het opstellen van een actieplan om tegemoet te komen aan de geformuleerde aanbevelingen.

Kandidaatstelling

De gemeenten moeten over de resultaten van deze zelfevaluatie niet rapporteren aan de Vlaamse overheid, maar er wordt wel een duidelijk engagement gevraagd. De deelnemende gemeenten moeten bereid zijn tot co-financiering (800 euro + btw), kritische zelfreflectie en effectieve acties ter verbetering van de bestuurskracht.

Gemeenten kunnen zich tot vrijdag 8 januari 2016, 12 uur, kandidaat stellen via e-mail.

Over de bestuurskrachtmonitor

De bestuurskrachtmonitor is een set van indicatoren op basis waarvan de bestuurskracht van gemeenten wordt in kaart gebracht. Het complexe begrip bestuurskracht is echter niet of nauwelijks te meten met uitsluitend indicatoren. Daarom is de monitor aangevuld met richtvragen tot zelfevaluatie waarmee een bestuur haar bestuurskracht autonoom in vraag kan stellen. Gemeenten kunnen zich nu kandidaat stellen om zich hierbij te laten begeleiden.

Meer informatie

Meer info over de kandidaatstelling, het ondersteuningsaanbod en de bestuurskrachtmonitor.