Print

Oproep Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing 2021-2025

Publicatiedatum
woensdag 22 juli 2020

Op 17 juli 2020 keurde de Vlaamse Regering de oproep voor een Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing 2021-2025 goed. Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing zal onderzoek voeren rond de volgende twee onderzoekslijnen waarbinnen verschillende onderzoeksprojecten vorm krijgen:

  • Onderbouwd HR-beleid;
  • Lokale autonomie en lokale verantwoordelijkheid.

Volgende stappen:

  • Deadline voor het indienen van voorstellen via sbv@vlaanderen.be: 11 september 2020 10u.
  • Conclusies wetenschappelijke en beleidsrelevante beoordeling: 12 oktober 2020.
  • PrincipiĆ«le beslissing van de Vlaamse Regering over de voorgestelde erkenning als steunpunt: streefdatum: 30 oktober 2020.
  • Opstellen en ondertekenen van de beheersovereenkomst en bijhorende bijlagen in overleg met de geselecteerde onderzoeksgroep, door de functioneel aansturende minister die hiertoe gemandateerd is door de Vlaamse Regering: streefdatum eerste helft december.
  • Mededeling aan de Vlaamse Regering van de beheersovereenkomst: 18 december 2020.