Print

Opdracht voor het ontwikkelen, begeleiden en rapporteren van een test- en valideringsperiode voor publicatiesoftware op basis van opgelegde standaarden

Vanaf 1 januari 2019 gelden er nieuwe standaarden die onder meer bepalen hoe besluiten en mandaten gepubliceerd moeten worden door lokale besturen. Deze standaarden werden op 3 juli 2018 erkend door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. De Vlaamse Regering verleende tijdens de ministerraad van 20 juli 2018 haar principiële goedkeuring aan twee besluiten die het verplichte gebruik van deze open standaarden voor het publiceren van besluiten, mandaten en bepaalde andere informatie opleggen aan lokale en provinciale besturen.

Veel lokale besturen gebruiken op dit moment al notuleringssoftware om hun besluiten op te maken. Gegeven dat lokale besturen niet geneigd zijn om van softwarepakket te veranderen en dat de meerderheid van de notulenbeheerpakketten nog niet klaar zijn om gelinkte data te produceren en gegeven de decretaal vastgelegde deadline om verplicht gelinkt te notuleren, stelt het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) als doel dat elk notulenbeheerpakket zo snel mogelijk een minimale ondersteuning dient te bieden voor gelinkt notuleren.

ABB streeft dit doel na door het organiseren van een publieke wedstrijd (bestek nr. ABB/2018/LBLOD_01) waar elke leverancier de kans krijgt zich te bewijzen. Softwareleveranciers kunnen vrijwillig deelnemen aan deze validatie en een financiële tegemoetkoming krijgen als ze slagen.

ABB zoekt een neutrale validator die verantwoordelijk wordt voor het bepalen van de minimale conformiteit van notuleringstoepassingen aan de nieuwe standaarden rond de publicatie van gelinkte besluiten.

De validator heeft daarom als opdracht om o.a. de validatie-methodologie (test-scenario’s, criteria) te definiëren, nodige infrastructuur op te zetten en te beheren, de validatieperiode te organiseren, de validatie zelf te begeleiden, de inschrijvers te evalueren en te rapporteren over de resultaten.

Meer informatie over deze onderhandelingsprocedure zonder (officiële) bekendmaking is te vinden in het opdrachtdocument (ZIP-bestand).

Timing

De indiening van een offerte (in pdf-formaat) dient uiterlijk te gebeuren op donderdag 20 september 2018 om 12 uur.

Eventuele onderhandelingen worden voorzien op maandag 24 september 2018 en woensdag 26 september 2018 (reservedatum).

Publicatiedatum
donderdag 6 september 2018