Print

Onderzoek naar motieven bij fusies

Publicatiedatum
dinsdag 29 januari 2019

De universiteiten van Gent en Leuven onderzochten wat de doorslag gaf bij de 15 gefuseerde gemeenten om samen te smelten. Tegelijk bevroegen ze de gemeenten die een fusie overwogen, maar uiteindelijk afhaakten. Ze deden dat in opdracht van ABB.

Uit het onderzoek blijkt dat:

  • de bestuurlijke en economische redenen de grootste drijfveer zijn om te spreken over of over te gaan tot een fusie.
  • de fusiebonus een belangrijke motor was om enerzijds de fusiegesprekken op te starten en anderzijds tot een goed einde te brengen.
  • de gemeenten de ondersteuning en begeleiding vanuit ABB zeer positief beoordeelden.

Meer info