Print

Ondersteunende toezichtfunctie polders en wateringen overgedragen aan VMM

Publicatiedatum
vrijdag 18 september 2020

Met ingang van 1 september 2020 heeft ABB de toezichtfunctie op polder- en wateringenbesturen overgedragen aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

De VMM ondersteunt voortaan de gouverneur in zijn taken van bestuurlijk toezicht ten aanzien van de polder- en wateringenbesturen.

Concreet zal de VMM de gouverneur ondersteunen bij:

  • het afhandelen van klachten tegen polder- en wateringbesturen, in toepassing van artikel 27 van de Polderwet en artikel 28 van de Wateringwet.
  • het afhandelen van de dossiers met betrekking tot het onder de bevoegdheid van de gouverneur vallende bijzonder (goedkeurings)toezicht.
  • het verlenen van advies aan de polder- en wateringbesturen over hun organisatie en werking.
  • het verlenen van toelichting en advies over de organisatie en werking aan derden.
  • het ondersteunen van de provinciegouverneurs in hun toezichthoudende rol.

Voortaan kan je met klachten, aanvragen en gewone vragen terecht op het volgende e-mailadres: poldersenwateringen@vmm.be.