Print

Omzendbrief bestuurlijk toezicht

Publicatiedatum
donderdag 20 december 2018

Op 14 december 2018 nam de Vlaamse Regering kennis van de omzendbrief KB/ ABB 2018/4 betreffende het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet van 9 december 2005. Deze omzendbrief geeft duiding bij twee aspecten van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB) en het Provinciedecreet van 9 december 2005, zoals gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2018 (PD).

Ten eerste gaat de omzendbrief in op de publicatie- of bekendmakingsplicht die met voormelde decreten uitgebreid wordt. Die publicatieplicht is mee van belang voor de uitoefening van het hervormde bestuurlijk toezicht, waarover het tweede luik van de omzendbrief toelichting geeft.  

De nieuwe publicatieplicht en het hervormde bestuurlijk toezicht treden op 3 december 2018 voor de provincieoverheid in werking en op 1 januari 2019 voor de andere lokale besturen.

Gelinkt Notuleren

Daarnaast is ook 'Gelinkt Notuleren' beschikbaar voor alle gemeenten en OCMW’s. Dit is een webtoepassing waarmee lokale besturen de agenda, de notulen en de besluiten eenvoudig kunnen opmaken, (openbaar) publiceren en melden. Het bevat modelbesluiten om specifieke besluiten te nemen. Technisch zijn die meteen conform de opgelegde standaarden die gelden vanaf 1 januari 2019 en dus gelinkt.

Om de start van de nieuwe legislatuur goed te laten verlopen biedt ABB vrijblijvend volgende sjablonen aan via 'Gelinkt Notuleren':

  • sjabloon voor de installatievergadering van de gemeenteraad;
  • sjabloon voor de eerste vergadering van de Raad voor maatschappelijk welzijn.

Door het aanbieden van deze inhoudelijke expertise zetten we de lancering van 'Gelinkt Notuleren' als nieuwe dienst van ABB extra kracht bij.